• Find us on Facebook
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Instagram
  • View Our YouTube Channel
  • Listen on Spotify
  • View our scores on nkoda

CHU / LIU / SHENG / XU / YIN / SHI: Yellow River Piano Concerto (The) / Chinese Works for Piano Solo


Chengzong Yin/Li Hong Sheng/Shucheng Shi/Wanghua Chu/Zhuang Liu/Fei-sheng Xu

The Yellow River Piano Concerto (original version)

Yin, Cheng-zong, piano
Slovak Radio Symphony Orchestra
Leaper, Adrian, Conductor


I. Prelude: The Song of the Yellow River Boatmen 03:32
II. Ode to the Yellow River 04:19
III. The Yellow River in Anger 06:48
IV. Defend the Yellow River 06:34
Traditional

Colourful Clouds (arr. Jienzhong Wang, Ying Chenzong)

Yin, Cheng-zong, piano


Colourful Clouds 02:50
Chengzong Yin

Happy Loso

Yin, Cheng-zong, piano


Happy Loso 01:56
Tong Sang

Inner-Mongolian Folk Songs

Yin, Cheng-zong, piano


No. 1. Elegy 03:37
No. 2. Friendship 01:00
No. 3. Nostalgia 01:05
No. 4. Grassland Love Song 01:13
No. 5. Children's Dance 00:37
No. 6. Sorrow 01:38
No. 7. Dance 01:11
Mingxin Du/Zuqiang Wu

The Mermaid Ballet Suite

Yin, Cheng-zong, piano


I. Ginseng 02:18
II. Coral 01:35
III. Waterweed 03:02
IV. Wedding Scene 01:49
Traditional

Red Lilies Crimson and Bright (arr. Jianzhong Wang for piano solo)

Yin, Cheng-zong, piano


Red Lilies Crimson and Bright (arr. Jianzhong Wang for piano solo) 04:35
3 Variations on an Ancient Chinese Melody (arr. Jianzhong Wang for piano solo)

Yin, Cheng-zong, piano


3 Variations on an Ancient Chinese Melody (arr. Jianzhong Wang for piano solo) 08:21Total Playing Time: 00:58:00


Stay updated on the latest composer news and publications